موزیک باران, دانلود آهنگ ایرانی و خارجی

LISTEN NOW

BTS

My Universe
DOWNLOAD
00:00
00:00
00:00

متن آهنگ

Got a boy back home in Michigan
با یه پسر به خونه برگشتم در میشیگان
And it tastes like Jack when I'm kissin' him
و وقتی بوسیدمش طعم ل.ب.ا.ش مثل جک بود
So I told him that I never really liked his friends
بهش گفتم که هیچوقت واقعا از دوستاش خوشم نمیومده
Now he's gone, and he's callin' me a bitch again
حالا اون رفته و دوباره بهم میگه فاحش...
It's a guy that lives in the garden state
یه پسری هست در ایالت گاردن (نیوجرسی) زندگی میکنه
And he told me that we'd make it 'til we graduate
و بهم گفت با هم میمونیم تا وقتی فارغ التحصیل بشیم
So I told him that the music would be worth the wait
پس بهش گفتم ارزششو داره که موسیقی منتظر بمونه (تا وقتی با هم باشن سمت موسیقی نمیره)
But he wants me in the kitchen with a dinner plate
اما اون منو تو آشپزخونه با یک بشقاب شام میخواد
I believe, I believe, I believe, I believe
من باور دارم، باور دارم باور دارم باور دارم
That we're meant to be
که ما میتونستیم باشیم
But jealousy, jealousy, jealousy, jealousy
اما حسودی،حسودی حسودی حسودی
Get the best of me
بهترینا رو از من گرفت
Look, I don't mean to frustrate, but I
ببین، نمیخوام که اعصابمو خورد کنم، اما من
Always make the same mistakes, yeah
همیشه همون اشتباهای قبلی رو انجام میدم
Always make the same mistakes 'cause
همیشه یه اشتباه رو تکرار میکنم چون
I'm Bad at Love (oou-oou)
من تو عشق بدم ( اوو ،اوو)
But you can't blame me for tryin'
ولی تو نمیتونی برای تلاش کردن سرزنشم کنی
You know I'd be lyin' sayin'
تو میدونی که دروغ میگم وقتی میگم
You were the one (oou-oou)
اون همون بودی که
That could finally fix me
که بلاخره تونست درستم کنه
Lookin' at my history
به تاریخچه​ من نگاه کن
I'm Bad at Love
من توی عشق بدم
Got a girl with California eyes
یه دختر با چشمای کالیفرنیایی گرفتم

And I thought that she could really be the one this time
و فکر کردم که این بار اون دیگه همونی که منتظرش بودم
But I never got the chance to make her mine
اما من هیچوقت شانسی نداشتم که اون رو واسه خودم کنم
Because she fell in love with little thin white lines
چون اون عاشق خط های سفید کوچیک بود
London girl with an attitude
دختر لندنی با طرز برخورد متفاوت
We never told no one, but we look so cute
ما هیچ وقت به کسی نگفتیم ولی ما خیلی ناز بودیم
Both got way better things to do
هردومون کار های بهتری برای انجام دادن داریم
But I always think about it when I'm ridin' through
ولی همیشه وقتی دارم رانندگی میکنم بهش فکر میکنم
I believe, I believe, I believe, I believe
من باور دارم، باور دارم باور دارم باور دارم
That I'm in too deep
این رو که من توی جای خیلی عمیقم
And jealousy, jealousy, jealousy, jealousy
و حسودی حسودی حسودی حسودی
Get the best in me
بهترینارو ازم گرفت

Look, I don't mean to frustrate, but I
ببین، نمیخوام که اعصابمو خورد کنم، اما من
Always make the same mistakes, yeah
همیشه همون اشتباهای قبلی رو انجام میدم
Always make the same mistakes 'cause
همیشه یه اشتباه رو تکرار میکنم چون
I'm Bad at Love (oou-oou)
من تو عشق بدم (اوو، اوو)
But you can't blame me for tryin'
ولی تو نمیتونی برای تلاش کردن سرزنشم کنی
You know I'd be lyin' sayin'
تو میدونی که دروغ میگم وقتی میگم
You were the one (oou-oou)
اون همون بودی که
That could finally fix me
که بلاخره تونست درستم کنه
Lookin' at my history
به تاریخچه​ من نگاه کن
I'm Bad at Love (oou-oou)
من تو عشق بدم (اوو ،اوو)
Oh, you know, you know
اووو، میدونی، میدونی
You know, you know (oou-oou)
میدونی ،میدونی
I'm Bad at Love (oou-oou)
من تو عشق بدم (اوو ،اوو)
I'm Bad at Love, yeah (oou-oou)
من تو عشق بدم ،اره
I know that you're afraid
می‌دونم که ترسیدی
I'm gonna walk away
من میخوام که راه برم
Each time the feelin' fades
هر بار این احساس گم میشه
Each time the feelin' fades
هر بار این احساس گم میشه

I know that you're afraid
می‌دونم که ترسیدی
I'm gonna walk away
من میخوام که راه برم
Each time the feelin' fades
هر بار این احساس گم میشه
You know I'm Bad at Love (oou-oou)
تو میدونی من توی عشق بدم
But you can't blame me for tryin'
ولی تو نمیتونی برای تلاش کردن سرزنشم کنی
You know I'd be lyin' sayin'
تو میدونی که دروغ میگم وقتی میگم
You were the one (oou-oou)
اون همون بودی که
That could finally fix me
که بلاخره تونست درستم کنه
Lookin' at my history
به تاریخچه​ من نگاه کن
I'm Bad at Love (oou-oou)
من تو عشق بدم (اوو، اوو)
Oh, you know, you know
اووو، میدونی، میدونی
You know, you know (oou-oou)
میدونی ،میدونی
I'm Bad at Love (oou-oou)
من تو عشق بدم (اوو ،اوو)
Oh, oh
اوه اوه

 

منیع ترجمه متن فارسی: http://therhythm.ir/

برچسب ها

مطالب مشابه

نظرات