موزیک باران, دانلود آهنگ ایرانی و خارجی

LISTEN NOW

Jackson Wang

LMLY
DOWNLOAD
00:00
00:00
00:00

متن آهنگ

[Verse 1]

Common love isn’t for us
(بیخیال، عشق ما معمولی نیست (این یک عشق حقیقی است

We created something phenomenal
ما چیزی شگفت انگیزتر [از عشق] درست کردیم

Don’t you agree?
موافق نیستی؟

Don’t you agree?
موافق نیستی؟

You got me feeling diamond rich
تو حس با ارزش بودن [مثل الماس] بهم میدی

Nothing on this planet compares to it
هیچ چیزی توی این سیاره قابل مقایسه با این [حس] نیست

Don’t you agree?
موافق نیستی؟

Don’t you agree?
موافق نیستی؟

[Pre-Chorus]

Who needs to go to sleep when I got you next to me?
کی نیاز داره بره بخوابه وقتی که من تورو کنار خودم دارم؟

[Chorus]

All night, I’ll riot with you
تمام شب، من با تو آشوب راه میندازم

I know you got my back and you know I got you
من میدونم که تو هوامو داری و تو میدونی که من هوای تورو دارم

So come on (Come on), come on (Come on), come on (Come on)
(پس بجنب (بجنب)، بجنب (بجنب)، بجنب (بجنب

Let’s get physical
[بیا فیزیکی باشیم [منظورش فقط استفاده از بدن و بدون توجه به چیزای دیگه است

Lights out, follow the noise
چراغها خاموش، صداهارو دنبال کن

Baby, keep on dancing like you ain’t got a choice
عزیزم، طوری به حرکاتت ادامه بده انگار چاره دیگه ای نداری

So come on (Come on), come on (Come on), come on
پس بجنب (بجنب)، بجنب (بجنب)، بجنب

Let’s get physical
[بیا فیزیکی باشیم [منظورش فقط استفاده از بدن و بدون توجه به چیزای دیگه است

[Verse 2]

Adrenaline keeps on rushing in
[آدرنالین در حال هجوم بردن [تو بدنمه

Love the simulation we’re dreaming in
عاشقِ شبیه سازی هستم که ما خوابشو میبینیم

Don’t you agree?
موافق نیستی؟

Don’t you agree?
موافق نیستی؟

I don’t wanna live another life
من نمیخوام یه زندگی دیگه داشته باشم

‘Cause this one’s pretty nice
چون همینی که دارم خیلی خوبه

Living it up
همین رو زندگی میکنم

[Pre-Chorus]

Who needs to go to sleep when I got you next to me?
کی نیاز داره بره بخوابه وقتی که من تورو کنار خودم دارم؟

[Chorus]

All night, I’ll riot with you
تمام شب، من با تو آشوب راه میندازم

I know you got my back and you know I got you
من میدونم که تو هوامو داری و تو میدونی که من هوای تورو دارم

So come on (Come on), come on (Come on), come on (Come on)
(پس بجنب (بجنب)، بجنب (بجنب)، بجنب (بجنب

Let’s get physical
[بیا فیزیکی باشیم [منظورش فقط استفاده از بدن و بدون توجه به چیزای دیگه است

Lights out, follow the noise
چراغها خاموش، صداهارو دنبال کن

Baby, keep on dancing like you ain’t got a choice
عزیزم، طوری به حرکاتت ادامه بده انگار چاره دیگه ای نداری

So come on (Come on), come on (Come on), come on
پس بجنب (بجنب)، بجنب (بجنب)، بجنب

Let’s get physical
[بیا فیزیکی باشیم [منظورش فقط استفاده از بدن و بدون توجه به چیزای دیگه است

Hold on just a little tighter
[صبر کن، فقط یکم محکم تر [منو بچسب

Come on, hold on, tell me if you’re ready
بجنب، صبر کن، اگه آماده ای بهم بگو

Come on (Come on, come on)
(بجنب (بجنب، بجنب

Baby, keep on dancing
عزیزم، به حرکاتت ادامه بده

Let’s get physical
[بیا فیزیکی باشیم [منظورش فقط استفاده از بدن و بدون توجه به چیزای دیگه است

متن و ترجمه موزیک Physical از Dua Lipa

[Middle 8]

Hold on just a little tighter
[صبر کن، فقط یکم محکم تر [منو بچسب

Come on, hold on, tell me if you’re ready
بجنب، صبر کن، اگه آماده ای بهم بگو

Come on (Come on, come on)
(بجنب (بجنب، بجنب

Baby, keep on dancing
عزیزم، به حرکاتت ادامه بده

Let’s get physical
[بیا فیزیکی باشیم [منظورش فقط استفاده از بدن و بدون توجه به چیزای دیگه است

[Chorus]

All night, I’ll riot with you
تمام شب، من با تو آشوب راه میندازم

I know you got my back and you know I got you
من میدونم که تو هوامو داری و تو میدونی که من هوای تورو دارم

So come on, come on, come on
پس بجنب، بجنب، بجنب

Let’s get physical
[بیا فیزیکی باشیم [منظورش فقط استفاده از بدن و بدون توجه به چیزای دیگه است

Lights out, follow the noise
چراغها خاموش، صداهارو دنبال کن

Baby, keep on dancing like you ain’t got a choice
عزیزم، طوری به حرکاتت ادامه بده انگار چاره دیگه ای نداری

So come on (Come on), come on (Come on), come on
پس بجنب (بجنب)، بجنب (بجنب)، بجنب

Let’s get physical (Physical, physical)
(بیا فیزیکی باشیم (فیزیکی، فیزیکی

[Outro]

Let’s get physical (Physical, physical)
بیا فیزیکی باشیم (فیزیکی، فیزیکی)

Physical (Physical, physical)
(فیزیکی (فیزیکی، فیزیکی

Let’s get physical (Physical, physical)
(بیا فیزیکی باشیم (فیزیکی، فیزیکی

Come on, phy-phy-phy-physical
بجنب، فیزیکی

 

منبع لیریکس و ترجمه: http://magerta.ir/

برچسب ها

مطالب مشابه

نظرات