| تلگرام سایت

موزیک باران, دانلود آهنگ ایرانی و خارجی

LISTEN NOW

JVKE

clouds
DOWNLOAD
00:00
00:00
00:00

متن آهنگ

Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh
Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh
اوه-اوه، اوه-اوه، اوه-اوه
اوه-اوه، اوه-اوه، اوه-اوه

She was walking in the street
Looked up and noticed
He was nameless
He was homeless
She asked him his name
داشت از خیابون رد می شد
نگاه کرد و متوجه شد
اون بی نامه
اون بی خانمانه
ازش اسمشو پرسید

And told him what hers was
He gave her a story 'bout life
و اون بهش گفت اسمش چیه
اون داستان زندگیشو واسش تعریف کرد

With a glint in his eye
And a corner of a smile
One conversation, a simple moment
The things that change us, if we notice
When we look up, sometimes
با یه درخشش تو چشمش
و یه لبخند
یه گفت و گو، یه لحظه ی ساده
چیزهایی که ما رو تغییر میده، اگه ما متوجهشون بشیم
وقتی که نگاه می کنیم، بعضی وقتا

They said I would never make it
But I was built to break the mold
The only dream that I've been chasing is my own
اونا گفتن که هیچوقت نمی تونم انجامش بدم
اما من ساخته شدم که استواری رو بشکنم
تنها رویایی که من دنبال می کردم رویای خودم بود

So I sing a song for the hustlers
Trading at the bus stop
Single mothers
Waiting on a check to come
Young teachers
Student doctors
Sons on the front line
Knowing they don't get to run
پس برای شیّادان یه آهنگ خوندم
تو ایستگاه اتوبوس مبادله اش کردم
مادرای مجرد
منتظر یه چک هستن که بیاد
معلمای جوان
دانشجوهای دکتر
پسرها در خط مقدم
می دونن که نمی تونن فرار کنن

This goes out to the Underdog
Keep on keeping at what you love
You'll find that someday soon enough
You will rise up, rise up, yeah
این باعث بازنده بودنشون می شه
به نگه داشتن چیزی که دوست داری ادامه بده
یه روز تو به زودی پیداش می کنی
تو بالا میری، بالا، آره

Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh
Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh
اوه-اوه، اوه-اوه، اوه-اوه
اوه-اوه، اوه-اوه، اوه-اوه

She's riding in a taxi
Back to the kitchen
Talking to the driver
'Bout his wife and his children
On the run from a country
Where they put you in prison
For being a woman
And speaking your mind
اون داشت تاکسی می روند
از صندلی عقب
با راننده صحب می کرد
درباره ی زنش و بچه هاش
که در حال فرار از یه کشوره
جایی که تو رو تو زندان می اندازن
برای زن بودن
و به خاطر گفتن افکارت

And she looked in his eyes
In the mirror and he smiled
One conversation, a simple moment
The things that change us if we notice
When we look up sometimes
و به چشم هاش نگاه کرد
در آینه و اون لبخند زد
یه گفت و گو، یه لحظه ی ساده
چیزایی که تغییر می کنن اگه ما متوجه بشیم
وقتی که نگاه می کنیم بعصی وقتا

They said I would never make it
But I was built to break the mold
The only dream that I've been chasing is my own
اونا گفتن که هیچوقت نمی تونم انجامش بدم
اما من ساخته شدم که استواری رو بشکنم
تنها رویایی که من دنبال می کردم رویای خودم بود

So I sing a song for the hustlers
Trading at the bus stop
Single mothers
Waiting on a check to come
Young teachers
Student doctors
Sons on the front line
Knowing they don't get to run
پس برای شیّادان یه آهنگ خوندم
تو ایستگاه اتوبوس مبادله اش کردم
مادرای مجرد
منتظر یه چک هستن که بیاد
معلمای جوان
دانشجوهای دکتر
پسرها در خط مقدم
می دونن که نمی تونن فرار کنن

This goes out to the Underdog
Keep on keeping at what you love
You'll find that someday soon enough
You will rise up, rise up, yeah
این باعث بازنده بودنشون می شه
به نگه داشتن چیزی که دوست داری ادامه بده
یه روز تو به زودی پیداش می کنی
تو بالا میری، بالا، آره

Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh
Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh
اوه-اوه،اوه-اوه، اوه-اوه
اوه-اوه،اوه-اوه، اوه-اوه

Everybody rise up
You gonna rise up, ayy
همگی پیشرفت کنیم
تو قراره بالا بری، آای

I sing a song for the hustlers
Trading at the bus stop
Single mothers
Waiting on a check to come
Young teachers
Student doctors
Sons on the front line (Yeah)
Knowing they don't get to run
من برای شیّادان یه آهنگ خوندم
تو ایستگاه اتوبوس مبادله اش کردم
مادرای مجرد
منتظر یه چک هستن که بیاد
معلمای جوان
دانشجوهای دکتر
پسرا در خط مقدم (آره)
می دونن که نمی تونن فرار کنن

This goes out to the Underdog
Keep on keeping at what you love
You'll find that someday soon enough
You will rise up, rise up, yeah
این باعث بازنده بودنشون می شه
به نگه داشتن چیزی که دوست داری ادامه بده
یه روز تو به زودی پیداش می کنی
تو بالا میری، بالا، آره

Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh
Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh
Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh
Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh
اوه-اوه، اوه-اوه، اوه-اوه
اوه-اوه، اوه-اوه، اوه-اوه
اوه-اوه، اوه-اوه، اوه-اوه
اوه-اوه، اوه-اوه، اوه-اوه

برچسب ها

مطالب مشابه

نظرات