موزیک باران, دانلود آهنگ ایرانی و خارجی

LISTEN NOW

BTS

My Universe
DOWNLOAD
00:00
00:00
00:00

متن آهنگ

As I’m going going down
همون طور که دارم ذره ذره از دست میرم

I have dreamed a better place
خواب یه جای بهترُ دیدم

As the world turns round and round
همون طور که دنیا می چرخه و می چرخه

Start is always in my fate
شروع جدید همیشه تو سرنوشت من هست

Sometimes you go away
گاهی وقتا ازم دور میشی

A million miles away
میلیون ها کیلومتر دورتر

Sometimes you don’t know where
بعضی وقت ها هم نمیدونی کجایی

Don’t worry I’ll be there
نگران نباش من پیشت هستم

Can you bring me sunrise, can you bring me the sunrise
می تونی طلوع خورشید رو برام بیاری، می تونی طلوع خورشید رو برام بیاری؟

Can you bring the sun in my way
می تونی خورشید سر راهم قرار بدی؟

Can you bring me sunrise, can you bring me the sunrise
می تونی طلوع خورشید رو برام بیاری، می تونی طلوع خورشید رو برام بیاری؟

Can you bring the sun in my life
می تونی خورشید رو به زندگی من بیاری؟

Now I close my eyes again
و حالا دوباره چشامُ می بندم

And I’m thiking to myself
و با خودم فکر میکنم

Will I ever love again
یعنی بازم عاشق میشم؟

Hope you’ll be a better man
امیدوارم تو مرد بهتری بشی

Sometimes you go away
بعضی وقت ها ازم دور میشی

A million miles away
میلیون ها کیلومتر ازم دورتر میشی

Sometimes you don’t know where
بعضی وقت ها هم نمیدونی کجایی

Don’t worry I’ll be there
نگران نباش من پیشت هستم

Can you bring me sunrise, can you bring me the sunrise
تو میتونی برام طلوع خورشید رو بیاری ، میتونی طلوع خورشید رو برام بیاری؟

Can you bring the sun in my way
می تونی خورشید رو سر راهم قرار بدی؟

Can you bring me sunrise, can you bring me the sunrise
می تونی طلوع خورشید رو برام بیاری، می تونی طلوع خورشید رو برام بیاری؟

Can you bring the sun in my life
تو میتونی خورشید رو به زندگیم بیاری؟

Sometimes you go away
بعضی وقت ها ازم دور میشی

A million miles away
میلیون ها کیلومتر دورتر

Sometimes you don’t know where
بعضی وقت ها هم نمیدونی کجایی

Don’t worry I’ll be there
نگران نباش من پیشت هستم

Can you bring me sunrise, can you bring me the sunrise
می تونی طلوع خورشید رو برام بیاری، می تونی طلوع خورشید رو برام بیاری؟

Can you bring the sun in my way
می تونی خورشید رو سر راهم قرار بدی؟

Can you bring me sunrise, can you bring me the sunrise
می تونی طلوع خورشید رو برام بیاری، می تونی طلوع خورشید رو برام بیاری؟

Can you bring the sun in my life
تو میتونی خورشید رو به زندگیم بیاری

برچسب ها

مطالب مشابه

نظرات