موزیک باران, دانلود آهنگ ایرانی و خارجی

LISTEN NOW

Jackson Wang

LMLY
DOWNLOAD
00:00
00:00
00:00

متن آهنگ

[Chorus]

Yeah, you got that yummy-yum
آره، تو اون خوشمزه گی رو داری

That yummy-yum, that yummy-yummy
اون خوشمزه گی، اون خوشمزه گی

Yeah, you got that yummy-yum
آره، تو اون خوشمزه گی رو داری

That yummy-yum, that yummy-yummy
اون خوشمزه گی، اون خوشمزه گی

Say the word, on my way
حرفی بزن، من آماده ام

Yeah babe, yeah babe, yeah babe
آره عزیزم، آره عزیزم، آره عزیزم

Any night, any day
هر شب و هر روز

Say the word, on my way
حرفی بزن، من آماده ام

Yeah babe, yeah babe, yeah babe
آره عزیزم، آره عزیزم، آره عزیزم

In the mornin’ or the late
صبح باشه یا دیر وقت

Say the word, on my way
یه چیزی بگو، من آماده ام

[Verse 1]

Bona fide stallion
اسب وحشی باشکوه واقعی(منظورش اینکه مثل اسب زیبا و با استقامتی)

Ain’t in no stable, no, you stay on the run
تو در اصطبل نیستی، نه، تو در حال فرار خواهی موند (محدود نیستی، آزادی)

Ain’t on the side, you’re number one
تو عادی نیستی، تو شماره یکی

Yeah, every time I come around, you get it done (You get it done)
آره، من هروقت میام این اطراف، تو اینو به خوبی نشون میدی

ترجمه آهنگ yummy از جاستین بیبر
[Pre-Chorus]

Fifty-fifty, love the way you split it
پنجاه پنجاه، عاشق روش تقسیم کردنت هستم

Hundred racks, help me spend it, babe
صد بسته پول، کمکم کن خرجش کنم، عزیزم

Light a match, get litty, babe
یه کبریت روشن کن، خوش بگذرون، عزیزم

That jet set, watch the sunset kinda, yeah, yeah
مثل یه زندگی لوکس، غروب خورشید رو تماشا کن

Rollin’ eyes back in my head, make my toes curl, yeah, yeah
تو باعث میشی که من از هیجان شوکه بشم و از هوش برم

[Chorus]

Yeah, you got that yummy-yum
آره، تو اون خوشمزه گی رو داری

That yummy-yum, that yummy-yummy
اون خوشمزه گی، اون خوشمزه گی

Yeah, you got that yummy-yum
آره، تو اون خوشمزه گی رو داری

That yummy-yum, that yummy-yummy
اون خوشمزه گی، اون خوشمزه گی

Say the word, on my way
حرفی بزن، من آماده ام

Yeah babe, yeah babe, yeah babe
آره عزیزم، آره عزیزم، آره عزیزم

Any night, any day
هر شب و هر روز

Say the word, on my way
حرفی بزن، من آماده ام

Yeah babe, yeah babe, yeah babe
آره عزیزم، آره عزیزم، آره عزیزم

In the mornin’ or the late
صبح باشه یا دیر وقت

Say the word, on my way
یه چیزی بگو، من آماده ام

[Verse 2]

Standin’ up, keep me on the rise
در حالی که ایستادی، منو در اوج نگهدار

Lost control of myself, I’m compromised
کنترله خودمو از دست دادم، من در معرض آسیب هستم

You’re incriminating, no disguise (No disguise)
چیزایی که بهم میگی از روی بدخواهی نیست

And you ain’t never runnin’ low on supplies
تو از چیزی کم نمیذاری

متن اهنگ یامی از جاستین بیبر
[Pre-Chorus]

Fifty-fifty, love the way you split it
پنجاه پنجاه، عاشق روش تقسیم کردنت هستم

Hundred racks, help me spend it, babe
صد بسته پول، کمکم کن خرجش کنم، عزیزم

Light a match, get litty, babe
یه کبریت روشن کن، خوش بگذرون، عزیزم

That jet set, watch the sunset kinda, yeah, yeah
مثل یه زندگی لوکس، غروب خورشید رو تماشا کن

Rollin’ eyes back in my head, make my toes curl, yeah, yeah
تو باعث میشی که من از هیجان شوکه بشم و از هوش برم

Justin Bieber

[Chorus]

Yeah, you got that yummy-yum
آره، تو اون خوشمزه گی رو داری

That yummy-yum, that yummy-yummy
اون خوشمزه گی، اون خوشمزه گی

Yeah, you got that yummy-yum
آره، تو اون خوشمزه گی رو داری

That yummy-yum, that yummy-yummy
اون خوشمزه گی، اون خوشمزه گی

Say the word, on my way
حرفی بزن، من آماده ام

Yeah babe, yeah babe, yeah babe
آره عزیزم، آره عزیزم، آره عزیزم

Any night, any day
هر شب و هر روز

Say the word, on my way
حرفی بزن، من آماده ام

Yeah babe, yeah babe, yeah babe
آره عزیزم، آره عزیزم، آره عزیزم

In the mornin’ or the late
صبح باشه یا دیر وقت

Say the word, on my way
یه چیزی بگو، من آماده ام

لیریکس آهنگ yummy از Justin Bieber
[Bridge]

Hop in the Lambo’, I’m on my way
من سوار لامبورگینی ام، تو راهم

Drew House slippers on with a smile on my face
دمپایی های برند Drew House پوشیدم و با یه لبخند رو صورتم

I’m elated that you are my lady
من افتخار میکنم که تو بانوی من هستی

You got the yum, yum, yum, yum
تو اون خوشمزه گی رو داری

You got the yum, yum-yum, woah
تو اون خوشمزه گی رو داری

Woah-ooh

[Chorus]

Yeah, you got that yummy-yum
آره، تو اون خوشمزه گی رو داری

That yummy-yum, that yummy-yummy
اون خوشمزه گی، اون خوشمزه گی

Yeah, you got that yummy-yum
آره، تو اون خوشمزه گی رو داری

That yummy-yum, that yummy-yummy
اون خوشمزه گی، اون خوشمزه گی

Say the word, on my way
حرفی بزن، من آماده ام

Yeah babe, yeah babe, yeah babe
آره عزیزم، آره عزیزم، آره عزیزم

Any night, any day
هر شب و هر روز

Say the word, on my way
حرفی بزن، من آماده ام

Yeah babe, yeah babe, yeah babe
آره عزیزم، آره عزیزم، آره عزیزم

In the mornin’ or the late
صبح باشه یا دیر وقت

Say the word, on my way
یه چیزی بگو، من آماده ام

برچسب ها

مطالب مشابه

نظرات