موزیک باران, دانلود آهنگ ایرانی و خارجی

LISTEN NOW

BTS

My Universe
DOWNLOAD
00:00
00:00
00:00

دانلود آهنگ How Long از چارلی پوث (Charlie Puth) با ترجمه‌ و متن

Musicbaran
۱۶ بهمن ۱۳۹۸

و زیبای Charlie Puth به نام How Long (هو لانگ؛ چه مدت)

Download Song Charlie Puth How Long

00:00
00:00
00:00
لینک های دانلود
دانلود با کیفیت اصلی 320
کپی کردن لینک کوتاه لینک کوتاه:

متن آهنگ

(Oooooooo, yeah)
اوووو، آره
I'll admit, I was wrong, what else can I say, girl
قبول میکنم، اشتباه کردم، دیگه چی میتونم بگم دختر؟
Can't you blame my head and not my heart
نمیتونی سرمو سرزنش کنی نه قلبمو؟
I was drunk, I was gone, that don't make it right, but
مست بودم، رفته بودم، این دیگه اوضاعو درست نمی‌کنه، ولی
Promise there were no feelings involved, mmh
قسم میخورم که هیچ احساسی بهش نداشتم،مم
She said, Boy, tell me honestly
اون گفت: پسر، صادقانه بهم بگو
Was it real or just for show?" (Yeah)
واقعی بود یا فقط برای نمایش؟ (آره)
She said, Save your apologies, baby, I just gotta know
اون گفت: معذرت خواهیتو نگه دار، عزیزم، من فقط باید بدونم
How Long has this been goin' on
چند وقته این اتفاق افتاده؟
You've been creepin' 'round on me while you're callin' me "baby"
تو دور ور من جنب جوش داشتی درحالی که منو عزیزم صدا میکردی.
How Long has this been goin' on
چند وقته این اتفاق افتاده؟
You've been actin' so shady, (shady) I've been feelin' it lately, baby
تو خیلی مرموز رفتار میکردی، (مرموز) اخیراً احساسش کردم
Ooooooo, yeah
اوووو آره
Ooooooo, encore
اوووو دوباره بنواز
Oooooooo ooo oooo
اووووو وو وو
I'll admit, (I'll admit) it's my fault, but you gotta believe me
قبول میکنم (قبول میکنم) تقصیر منه، ولی تو باید باورم کنی
When I say it only happened once, mmh
وقتی که گفتم این فقط یکبار اتفاق افتاد

I try, and I try, but you'll never see that
سعی کردم و سعی کردم اما تو هيچوقت متوجه نمیشی
You're the only one I wanna love, oh-yeah
تو تنها کسی هست که من میخوام دوسش داشته باشم
She said, Boy, tell me honestly
اون گفت: پسر، صادقانه بهم بگو
Was it real or just for show (Yeah)
واقعی بود یا فقط نمایش بود؟، آره
She said, Save your apologies, baby, I just gotta know
اون گفت: معذرت خواهیتو نگه دار،عزیزم، من فقط باید بدونم
How Long has this been goin' on
چند وقته این اتفاق افتاده؟
You've been creepin' 'round on me while you're callin' me "baby"
تو دور ور من جنب جوش داشتی درحالی که منو عزیزم صدا میکردی.
How Long has this been goin' on
چند وقته این اتفاق افتاده؟
You've been actin' so shady,
تو خیلی مرموز رفتار میکردی

(shady) I've been feelin' it lately, (lately) baby
(مرموز) اخیراً احساسش میکردم (اخیراً) عزیزم
Ooooooo, yeah
اوووو آره
Ooooooo, encore
اوووو دوباره بنواز
Oooooooo ooo oooo
اووووو وو وو
How Long has this been goin' on baby
چند وقته این داره اتفاق میفته، عزیزم؟
Oooooooo, yeah
اووووو آره
Oooooooo, you gotta go tell me now
اووووو. الان باید بهم بگی
Oooooooo, Oooooooo
اوووو،اوووو
She said, Boy, tell me honestly
اون گفت: پسر، صادقانه بهم بگو
Was it real or just for show (Yeah)
واقعی بود یا فقط نمایش بود؟، آره
She said, Save your apologies, baby, I just gotta know
اون گفت: معذرت خواهیتو نگه دار، عزیزم، من فقط باید بدونم
How Long has this been goin' on (on)
چه مدت اين ادامه داشت؟
You've been creepin' 'round on me while you're callin' me "baby"
تو دور ور من جنب جوش داشتی درحالی که منو عزیزم صدا میکردی.

How Long has this been goin' on
چند وقته این اتفاق افتاده؟
You've been actin' so shady, (shady) I've been feelin' it lately
خیلی مرموز رفتار میکردی (مرموز)، اخیراً احساسش میکردم
Oooooooo, yeah (How Long has this been goin' on)
اووووو، آره (چند وقته این اتفاق افتاده)
Oooooooo, encore
اووووو دوباره
Oooooooo, Oooooooo (You've been creepin' 'round on me)
اووووو،اووووو (دور و بر من میپلکیدی)
How Long has it been goin' on baby
چند وقته این اتفاق افتاده
Oooo, Oooo (How Long has this been goin' on)
اووو اووو (چند وقته این اتفاق افتاده)
Oooo, encore (You gotta go tell me now)
اوووو دوباره (الان باید به من بگی)
Oooooooo, Oooooooo (You've been actin' so shady)
اوووو اووووو (خیلی مرموزانه رفتار میکردی)
(I've been feelin' it lately, baby)
(اخیراً احساسش میکردم، عزیزم)

برچسب ها

مطالب مشابه

نظرات